Служители на Терснаб АД взеха участие в проведената на 22.04.2017г. демонстрация и обучение на продукти Sika.

 

Обучението спомогна за разширяване и затвърждаване знанията за строителната химия на Sika на нашите колеги. В приятна атмосфера бяха обсъдени различни проблеми в строителството и

съответните решения за отстраняването им. Демонстрациите бяха проведени в Училището за безопасно шофиране "Driving Skills" гр. Твърдица , където получихме ценни съвети.